PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Pro-GS Afzuigsystemen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pro-GS afzuigsystemen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Pro-GS Afzuigsystemen verstrekt. Pro-GS Afzuigsystemen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM Pro-GS Afzuigsystemen GEGEVENS NODIG HEEFT

Pro-GS Afzuigsystemen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Pro-GS Afzuigsystemen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Pro-GS Afzuigsystemen GEGEVENS BEWAART

Pro-GS Afzuigsystemen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Pro-GS Afzuigsystemen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Pro-GS Afzuigsystemen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pro-GS Afzuigsystemen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Pro-GS Afzuigsystemen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Pro-GS Afzuigsystemen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Pro-GS Afzuigsystemen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Pro-GS Afzuigsystemen heeft hier geen invloed op.

Pro-GS Afzuigsystemen heeft Google geen toestemming gegeven om via Pro-GS Afzuigsystemen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pro-gs.nl. Pro-GS Afzuigsystemen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Pro-GS Afzuigsystemen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pro-GS Afzuigsystemen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pro-GS Afzuigsystemen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Pro-GS Afzuigsystemen op via

info@pro-gs.nl. www.pro-gs.nl is een website van Pro-GS Afzuigsystemen.


Pro-GS Afzuigsystemen is als volgt te bereiken:

Postadres: De Wittenhagen 30 te Harderwijk

Vestigingsadres: De Wittenhagen 30 te Harderwijk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:67812554

Telefoon: 06-47 970 494

E-mailadres: info@pro-gs.nl